Seksuell trakassering og overgrep

Handlingsplan

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.
Norges Seilforbund har i likhet med norsk idrett for øvrig nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Nå oppfordres trenere, ledere og foreldre til å bryte stillheten om noe slik skulle forekomme. Det er et uttalt ønske om gjøre det lettere å si i fra.Ikke minst gjelder dette for barn.– Det er vanskelig for idrettsbarn å si i fra om seksuelle overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar et ansvar og bryter stillheten, heter det fra Norges Idrettsforbund, som har iverksatt kampanjen «Start to talk». Norges Seilforbund slutter seg til den.
Som et ledd i idrettsforbundets arbeid på dette feltet, har NSF gjort som mange andre særforbund; lagd en beredskapsplan og opprettet en beredskapsgruppe som skal håndtere en eventuell sak – om en slik skulle dukket opp.Den nye veilederen henvender seg til tre målgrupper innen idretten:
Last ned NSFs beredskapsplan i sin helhet