January 31, 2024

Bli med på laget!

Det norske landslaget har i det siste året oppnådd fantastiske resultater, og bak de aller beste vokser det nå frem en ny gruppe inspirerte og motiverte seilere. Nå kan du bli med å videreutvikle dem og norsk seilsport.

Si i fra!

Handlingsplan seksuell trakassering og overgrep

Norges Seilforbund har i likhet med norsk idrett for øvrig nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Nå oppfordres trenere, ledere og foreldre til å bryte stillheten om noe slik skulle forekomme.
Les mer om forebygging av overgrep i idretten
Idrettsgallaen
Bli kjent med 
årets deltakere
Samarbeidspartner

Bli med på laget!

Norges Seilforbund ønsker å samarbeide med selskaper som gjør det mulig å styrke norsk seilsport. NSF har mål om å ta OL-medaljer og å sørge for god rekruttering til sporten vår – og veldig mye der imellom. For å nå disse målene er NSF avhengig av å ha midler til å yte våre utøvere og medlemsforeninger mer support og rådgivning.
Les mer om NSF partnerskap

Våre partnere

Forsikringspartner
Leverandørpartner
Leverandørpartner
Leverandørpartner
Støttepartner
Rent-Hav partner
Rent-Hav partner
Rent-Hav partner
Støttepartner
Støttepartner
Leverandørpartner
Støttepartner