ORC Målebrev

I Norge er det vanligste målebrevet for regattaseiling, et NOR-rating målebrev. Det er et et ORC Club målebrev anpasset til norske forhold. Men det finnes også målebrev til ORCi som har litt høyere krav til mer måling.

Kontakt oss

Skaffe seg et målebrev

Har båten din et seilnummer har seilforbundet normalt mye informasjon, og har den også hatt målebrev tidligere, så er det normalt bare et eierskifte og en fornying av målebrevet som skal til.

Målebrevene er gyldige fra 01.04 til 31.03 påfølgende år og må fornyes årlig. Det skjer enkelt når du er eier/bruker på vår portal regadmin.seiling.no. Velg dine seil og mannskapsvekt - og betal. Målebrevet blir tilgjengelig etter noen dager.

Er du usikker på noe i prosessen - ta kontakt. Vi finner alltid en løsning.

Sailor Services (SaS)-systemet tilbys av Offshore Racing Congress som et selvbetjent online-verktøy for båteiere, skippere og andre interesserte parter som målere, arrangører og seilmakere for å se og bruke båtinformasjonen i ORCs database.
Sailor Service

Se alle gyldige målebrev

Fordi ORC er transparent, er ethvert ORC-målebrev som er utstedt tilgjengelig fra ORC sin database.
ORC Active certificates

Skaff deg et målebrev

En guide for deg.
Korfattet guide