IRC Målebrev

IRC målebrev er en enkel  hemmelig regel for å beregne handicap på båter. Søknad om målbrev kan skje som eier erklæring av data eller som offisiellt målt inn av godkjent måler (endorsed).

Kontakt oss

Søke om målebrev

Alle søknader om målebrev sendes til Norges Seilforbund, per.boymo@seiling.no vedlagt korrekt utfylt excel ark for det søknaden gjelder. Se under.

Alle nødvendige felt må være fylt ut, ufullstendige excel ark forsinker søknaden. Filnavnet skal inneholde båtnavnet.

Betaling skjer p.t. gjennom at kontaktperson får en betalingslink tilsendt for betaling med kort. Når betaling er gjennomført vil søknaden effektueres. Behandlingstiden er 10-16 dager for normal behandling og 2-5 dager for "expeditet".

Prisliste

Priser og ulike typer målebrev

Nytt målebrev
Fra 213 NOK/m
LOA<11.99m : 213 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 226 kr/m
LOA>18m: 316 kr/m
For båter som ikke tidligere har hatt et IRC-målebrev eller hvis siste IRC-målebrev ble utstedt for mer enn 5 år siden.
Fornyelse av målebrev
Fra 188 NOK/m
LOA<11.99m : 188 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 199 kr/m
LOA>18m: 274 kr/m
Målebrev må fornyes hvert år. Målebrev kan forlenges inntil 5 år etter det foregående utstedte.
Endring av målebrev
Fra 88 NOK/m
LOA<11.99m : 88 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 91 kr/m
LOA>18m: 122 kr/m
Også ved eierskifte
Test målebrev
Fra 97 NOK/m
LOA<11.99m : 97 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 102 kr/m
LOA>18m: 150 kr/m
For båter som har et gjeldende og gyldig IRC-målebrev. Et test målebrv brukes for å få en indikasjon på hvordan en båts rating vil endre seg i forhold til andre mål enn det gyldige målebrevet. Hver båt er begrenset til 6 tester i løpet av et ratingår. Et test målebrev er ikke gyldig for kappseiling.
Målebrev 2
LOA<11.99m : 106 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 115 kr/m
LOA>18m: 158 kr/m
For båter som har et gyldig IRC-målebrev. Kan bare variere fra det primære målebrevet med hensyn til alt unntatt flytemål (overheng/LWL) og deplasement.
Fornyelse av målebrev 2
Fra 102 NOK
LOA<11.99m : 95 kr/m
12.00m<LH<17.99m: 99 kr/m
LOA>18m: 137 kr/m
også ved eierskifte
Kopier av målebrev
200 NOK/stk
Bestill inntil 5 kopier av andre båters målebrev. Merk at hver kopi som bestilles er akkumulert over året og at prisen per sertifikat endres etter 10 og deretter 20. Det kan heller ikke bestilles mer enn 5 eksemplarer av samme designbåt i samme ratingår.
Ressurser

Regler og veiledninger