Gjeldende kappseilingsregler

"Kappseilingsregler" henviser til World Sailings Kappseilingsregler (Racing Rules of Sailing) og den nyeste utgaven 2021-2024.

Foto: Henrik Eriksen/Saillogic
Oversikten nedenfor inneholder bl.a. gjeldende regler, relevante forklaringer og fortolkninger samt nyttige lenker, som skal gjøre det lettere for seilere og arrangører å forstå reglene.

Kappseilingsreglene kan kjøpes i Idrettsbutikken; prisen er 210 kr (1x, rabatt ved kjøp av flere).

Last ned sisteversjon av kappseilingsreglene


Versjonen over er med alle appendiks, også de som ikke er med i  trykket versjon.

I Kappseilingsreglene er det flere steder det henvises til et annet dokument – ​​det være seg tilleggsregler, fortolkninger eller retningslinjer.
Disse dokumentene er alle tilgjengelige online hos World Sailing. De aller fleste dokumentene finnes på to sider, nemlig Race Officials Resource Center og Racing Rules of Sailing-sidene.

Sistnevnte inneholder også den engelske versjonen av Kappseilingsreglene. Norges Seilforbund har norske versjoner av noen av disse dokumentene.

Disse dokumentene er listet opp nedenfor sammen med lenker til de eksakte seksjonene på World Sailings hjemmeside og – der det er relevant – supplert med lenker til den norske versjonen på Seilforbundets hjemmeside.

Avsnittet i Kappseilingsreglene der dokumentet er referert er nevnt i parentes.

Retningslinjer for skjønnsmessige straffer (Innledning)

Retninglinjerne kan finnes under Race Officials Resource Centre i den siste delen av dokumentet "Jury Policies - July 2021" under avsnittet "International Judge Resources Useful Documents".

Direkte link til dokumentet: Jury Policies

Fortløpende endringer av Kappseilingsreglene (Innledning)

(endringer og rettelser til Kappseilingsreglene etter 1. januar 2021)

Changes made to these rules after 1 January 2021 finnes her i dokumentet "Changes and Corrections to the RRS" under avsnittet "The Racing Rules of Sailing 2021-2024".

World Sailing Regulations (Innledning)

World Sailings Regulations side

Case og Call Books (Innledning)

Finnes i menyen til høyre på denne siden:

Direkte lenker:
Case Book
Call Book Match Racing
Call Book Team Racing

World Sailing Regulations with the status of a rule (Definisjon Regel (b))

  • Regulation 19 – Eligibility Code (kodeks om rett til å delta)
  • Regulation 20 – Advertising Code (reklamekodeks)
  • Regulation 21 – Anti-Doping Code (antidoping-kodeks)
  • Regulation 22 – Sailor Categorisation Code (kodeks om deltagerkategorisering)
  • Regulation 38 – Betting and Anti-Corruption Code (kodeks om spill og antikorrusjon)
  • Regulation 35 – Disciplinary, Appeals and Review Code (kodeks om disciplinærsaker)

World Sailings Regulations side

Interpretations of Rule 42, Propulsion (Regel 42)

(Fortolkninger om regel 42, fremdriftsmidler)

Interpretations of Rule 42, Propulsion  finnes her under avsnittet "Duties and Procedures > Rule 42 Documentation".

Norsk oversættelse af "Fortolkninger om regel 42, fremdriftsmidler":

World Sailing Offshore Special Regulations (Regel 49.2)

World Sailing Offshore Regulations finnes her.

Equipment Rules of Sailing (Regel 55)

Equipment Rules of Sailing  finnes her.

Appendix TS, Traffic Separation Schemes (Regel 56.2)

Appendix TS  finnes her i dokumentet "Appendix TS - Traffic Separation Scheme - Test Rules" under avsnittet "Test Rules & Additions to The Racing Rules of Sailing".

Hearing Request and Hearing Decision Forms (Del 5 Inledning)

(Skjema for anmodning om høring og avgjørelse av høring)Hearing Request and Hearing Decision Forms  finnes her under avsnittet "International Judge Resources > Protest & Hearing Forms".

NSF anbefaler Seilforeningene å benytte Online løsningen for Levering og behandling av høring Manage2Sail.

Dere finner Norske skjemaer samt kort bruksanvisning for M2S Hearing Request her (lage side ala https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejladsarrangoer/virtuelt-kontor/protestkomiteen

Notice of Race Guide and Sailing Instructions Guides

(Mal til innbydelse og seilingsbestemmelser)

Engelske versjoner af Notice of Race Guide and Sailing Instructions Guides  findes her under avsnittet "Notice of Race and Sailing Instructions Guides".

Norske maler til utarbeidelse av innbydelser og seilingsbestemmelser  finnes (lage side ala https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/regler-og-vejledning/indbydelse-sejladsbestemmelser

NSFs forskrifter til kappseilingsreglene

Last ned sisteversjon av kappseilingsreglene

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Andre veiledninger og dokumenter

Dokumentene under er ikke fra regelboken, og de har heller ikke status som regler, men de kan bidra til å forstå reglene bedre.
  • World Sailing Q&A Service (link) se under avsnittet "Duties and Procedures > Q&A Service"Link til World Sailings Q&A-service. Nyttig link til svar på regelspørsmål besvart af World Sailing-officials.

Kunngjøring & seilingsbestemmelser

Finn maler og veiledninger som sikrer at en gjennomfører arrangementet på en kjent måte for seilerene.

Avsluttede appellsaker

Finn alle appellsaker som er avsluttet.

Elektronisk høringsbehandling

Manage2Sail inneholder et komplett system for å levere, behandle og avgjøre høringer. Man kan også søke om bytte av utstyr, mannskap m.m